T

Thước cặp điện tử

Thước cặp điện tử phổ biến nhất vẫn là loại 150mm, 200mm, 300mm. Thước kẹp điện tử có kích thước lớn hơn có các tiêu chí khắt khe hơn. Chúng tôi cung cấp thước có thang đo 500mm, 1m, thước cặp 1,5m, 2m, 2,5m.3m, 4m, 5m, 6m. Đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu

The repository for this project is empty